Bazylika Mniejsza
Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
Archidiecezja Poznańska

 • Bazylika Mniejsza
  Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
  Archidiecezja Poznańska
 • Bazylika Mniejsza
  Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
  Archidiecezja Poznańska

Słowo Boże na dziś


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 26, 1-6) Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do królestwa Bożego Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia umieścił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję ...

Czytaj całość

 • Intencje Mszy Świętych

  
Intencje mszalne        
 
 

                                 21 - 27 listopada 2022 r.                                                                           

 

 

 

 Poniedziałek  21.11.2022

  7:30     +Bronisławę Skorupińską /greg.21/

18:30     za Siostry Nazaretanki, które złożyły śluby wieczyste

18:30     +Janusza, Mariannę i Mariana Kasperskich, Urszulę, Franciszka, Bonifacego Urbaniaków,

                 Linę i Jan Marszałek i zmarłych z rodziny Czajków

18:30     +Michała, Mariannę Kajoch, Jana i Agnieszkę Lipowiczów i zmarłych z rodzin: Kajoch,

                 Lipowiczów

18:30    +Edmunda Stepowicza /greg. 9 /

Wtorek 22.11.2022

  7:30     +Michalinę i zmarłych z rodziny Tonickich

18:30     +Bronisławę Skorupińską /greg.22/

18:30     +Antoniego Hofmana (int. od córki Jolanty z mężem i rodziną )

18:30     +zmarłych rodziców: Romana i Cecylię Wawrzyniaków

18:30     +Edmunda Stepowicza /greg. 10 /

Środa 23.11.2022                      

  7:30     +Bronisławę Skorupińską /greg.23/

18:30     +Edmunda Stepowicza /greg. 11/

18:30     +Sławomira Rottmanna i zmarłych z rodziny (int. od żony i córki)

18:30     +Walerię i zmarłych z rodziny Wróblewskich

18:30     +Adelę i Alfreda Żygadło                                                                                                                    

Czwartek 24.11.2022       

  7:30     +Piotra Ratajczaka (int. od rodziny)

18:30      z okazji imienin ks. Prałata Jana Majchrzaka

18:30     +Bronisławę Skorupińską /greg.24/

18:30     +Zdzisława Płócinniczaka (int.od kuzyna Adama z żoną Haliną

18:30     +Edmunda Stepowicza /greg. 12/

Piątek 25.11.2022            

  7:30      +Bronisławę Skorupińską /greg.25/

18:30      +Edmunda Stepowicza /greg. 13/

18:30      +Janinę Stodolską /10 r. śm./

18:30       o kanonizację Matki Założycielki i za uczestników nowenny

18:30      +Teresę Dziurdzielewską (od koleżanek i kolegów z POLGREGIO)

Sobota 26.11.2022           

  7:30      +Bronisławę Skorupińską /greg.26/

  7:30      +Stanisława /4 r. śm./, Helenę Stachów i zmarłych z rodzin Stachów i Wojciechowskich

16:00       DPS

18:30       +Edmunda Stepowicza /greg.14/

18:30       +Renatę Klak /8r. śm./ (od męża)

18:30       +Marie Zjeżdzałkę / 7 r. śm./

18:30       +Janinę, Stanisława, Andrzeja oraz zmarłych z rodzin: Zdeb, Koszczyńskich i Harendarz

Niedziela 27.11.2022                

  7:30      za Parafian

  9:30     +Jadwigę i Kazimierza Nowaków

  9:30     +Edmunda Stepowicza/greg. 15 /

  9:30     +Andrzeja Przewoźnego / 1 r. śm./, Krystynę Przewoźną / 10 r. śm./ i zmarłych z rodzin:

                 Przewoźnych i Nowickich

11:30      +Czesława Wierzbińskiego, Joannę i Stanisława Maćkowiaków, Halinę Matczak i zmarłych

                 z rodzin: Hanusków i Wierzbińskich

13:00     +Bronisławę Skorupińską /greg.27/

18:30     +Jana Dawidziaka / 34 r. śm./ i zmarłych rodziny

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek Mszy i Nabożeństw

w dni powszednie:
7:30
18.30

w niedziele i święta:
7.30
9.30   dla młodzieży
11.30  dla dzieci
13.00 
18.30

w Wielkim Poście msza św. wieczorna o godz. 16:45 po Gorzkich Żalach.

Nie ma mszy o 18:30.

W OKRESIE WAKACJI NIE MA MSZY ŚW O GODZ. 13:00

 w  święta uznane za dni pracy:

7:30 

9:30

18:30

Kaplica Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie:
od 8.15 do 18.30

w niedziele:
od 13:45 do 18.30

Spowiedź Św.

w dni powszednie:
od 7.00 do 7:30
od 18.00 do 18:30

w każdy piątek - stały dyżur:
od 7.00 do 19.00

w niedziele:
przed każdą Mszą Świętą