Bazylika Mniejsza
Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
Archidiecezja Poznańska

 • Bazylika Mniejsza
  Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
  Archidiecezja Poznańska
 • Bazylika Mniejsza
  Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
  Archidiecezja Poznańska

Słowo Boże na dziś


PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 5,21-33) Miłość Chrystusa i Kościoła wzorem małżeństwa chrześcijańskiegoCzytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:Bądźcie sobie wzajemnie poddam w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus Głową Kościoła: On Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim.Mężowie miłujcie ...

Czytaj całość

 • Intencje Mszy Świętych


BAZYLIKA ŚW. MIKOŁAJA                 Intencje mszalne   

W LESZNIE                    25 pażdziernika  2020  

*******************************************************************************************************************

 

Poniedziałek 26 październik 2020 

 

  7:30 +Walentynę Machoy / greg. 26/ 18:00 Nabożeństwo różańcowe 

18:30 + Wandę Drzewiecką /10 r. śm/ i zm. z rodz. Drzewieckich

18:30 + Zofię Kowalską / int. od chrześnicy Patrycji z rodziną/

 

Wtorek 27 październik 2020  

7:30 + Walentynę Machoy /greg.27/

7:30 + Janusza Kasperskiego, Mariannę, Mariana Kasperskich, Urszulę, Franciszka Urbaniaków, Jana Marszałka i zm. z rodz. Czajków

  17:00 Różaniec dla dzieci
   18:00 Nabożeństwo różańcowe

18:30 + Barbarę Marszałek / int. od córki Katarzyny z mężem/ 


Środa 28 październik 2020 

7:30 + Walentynę Machoy /greg.28/

 

 18:00 Nabożeństwo różańcowe

 
18:30 + Jana Grzegorka / int. od Andrzeja Nowaka z rodz./
18:30 + Annę, Stanisława Prałat, Jana,Leokadię Pindara i zm.z rodz. Prałatów i Pindarów
 

 Czwartek 29 październik 2020 

  7:30 +Walentynę Machoy /greg. 29/
 
  17:00 Różaniec dla dzieci

18:00 Nabożeństwo różańcowe


18:30 + Andrzeja, Janinę i Bruno Mathes i zm. z rodz.

18:30 + Edwarda Herkta / int. od syna z żoną i dziećmi/


 

    Piątek 30 październik 2020 

 7:30 + Helenę Małecką / int. od córki Krystyny z zięciem /
 18:00 Nabożeństwo różańcowe


18:30 + Walentyne Machoy / greg.30 /

18:30 + Stanisławę Ptaszyńską / int.od sąsiadów z Opalińskich 18/ Sobota 31 październik 2020 

 7:30 + zm. mieszkańców DPS w Lesznie z ul. Korczaka
 18:00 Nabożeństwo różańcowe

 

18:30 + Kazimierza w rocz. śm

18:30 + Mariannę i Feliksa ReslerówNiedziela 1 listopad 2020


7:30 + Helenę / r. śm/ Franciszka Białasików, Franciszka Bartkowiaka

9:30 + Blankę,Annę,Leona Dziadek i zm. z rodz.

11:30 + Ludwikę / 20 r. śm / Władysława Szeflerów i zm. z rodz.

13:00 + Krystynę Biernacką / od córki Katarzyny z rodz. /

13:00 + Stefanię i Jana Bilińskich, Marię i Stanisławę Cewe i zm.z rodz Kopeckich, Wandę i Zbigniewa

18:30 za Parafian

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 


%

 

Porządek Mszy i Nabożeństw

w dni powszednie:
7:30
18.30

w niedziele i święta:
7.30
9.30   dla młodzieży
11.30  dla dzieci
13.00 
18.30

 w  święta uznane za dni pracy:

7:30 

9:30

18:30

Kaplica Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie:
od 8.15 do 18.30

w niedziele:
od 13:45 do 18.30

Spowiedź Św.

w dni powszednie:
od 7.00 do 8.00
od 18.00 do 19.00

w każdy piątek - stały dyżur:
od 7.00 do 19.00

w niedziele:
przed każdą Mszą Świętą