Bazylika Mniejsza
Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
Archidiecezja Poznańska

 • Bazylika Mniejsza
  Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
  Archidiecezja Poznańska
 • Bazylika Mniejsza
  Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
  Archidiecezja Poznańska

Słowo Boże na dziś


PIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51) Dawid zwycięża Goliata Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Dawid rzekł do Saula: «Niech niczyje serce się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem». Saul odpowiedział Dawidowi: «To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości». Powiedział Dawid: «Pan, który ...

Czytaj całość

 • Aktualności

 
SPOTKANIA KOLĘDOWE
Zapraszamy Parafian na mszę św. o godz. 18:30
I w twym roku przychodzi nam się zmierzyć z trwającą pandemią. Po raz kolęda czyli odwiedziny duszpasterskie w dawniejszym wydaniu jest niemożliwa. Dlatego podobnie jak to było w ubiegłym roku zapraszam Was - Parafianie na spotkanie kolędowe w do kościoła w poszczególne dni o godz. 18:30. Z braku ograniczeń w naszej Bazylice zapraszam całymi rodzinami.
Po powrocie do domów, niech przy wcześniej uroczyście przygotowanym stole - tak jak na kolędę, tzn: biały obrus na stole, świece, krzyż, kropidło i talerzyk na wodę świeconą, zgromadza się w miarę możliwości wszyscy domownicy. Ojciec rodziny niech poprowadzi modlitwę i dokona poświęcenia domu przyniesioną wodą święconą. Po skończonej liturgii i wspólnej modlitwie zasiądźmy do stołu do uroczystej kolacji i przeżyjmy ten wieczór w braterskiej jedności obdarzeni Bożym błogosławieństwem.
Dobrowolne ofiary złożone podczas mszy św. tzw kolędowe w tym roku są przeznaczone na ogrzewanie kościoła, czyli na cel zgodny z zarządzeniem Kurii Diecezjalnej, a więc na cele parafialne.
Podajemy plan spotkań / kolędy/ na kolejne dni…
3 stycznia 2022 pon.
ul. Frankiewicza
ul. Dolna
ul. Górna
ul. Rataja
ul. Korfantego
4 stycznia 2022 wt.
ul. Cicha
ul. Narutowicza
ul. Karasia
ul. Paderewskiego
ul. Powstańców
5 stycznia 2022 śr.
ul. Marcinkowskiego
ul. Gołębia
ul. Kurpińskiego
ul. Poniatowskiego
ul. Ofiar Katynia
10 stycznia 2022 pon.
ul. Wolności
ul. Łaziebna,
ul. Tylna
ul. Mała Kościelna
ul. Grodzka,
11 stycznia 2022 wt. ul. Średnia
ul. Boczna
ul. Wałowa
ul. Więzienna
ul. Słowiańska
12 stycznia 2022 śr.
ul. Bracka
ul. Rynek
ul. Wróblewskiego
ul. Świętokrzyska
ul. Kościelna
13 stycznia 2022 czw.
ul. Szkolna
ul. Świętojańska
ul. Wąska
ul. Zielona
ul. Zakątek
ul. Leszczyńskich
14 stycznia 2022 piąt.
ul. Podmiejska
ul. Opalińskich
ul. Śniadeckich
ul. Berwińskich
ul. Wiatraczna
ul. Korczaka
17 stycznia 2022 pon.
ul. Spokojna
ul. Zacisze
ul. Wilkońskiego
ul. Magazynowa
ul. Fabryczna
ul. Karwowskich
18 stycznia 2022 wt.
ul. Raczyńskiego
ul. Witosa
ul. Daszyńskiego
ul. Willowa
ul. Strumykowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o przestrzeganie zasady zakrywania maseczką twarzy oraz zachowanie porządku przystępowania do Komunii św.
✅W związku z wprowadzonymi obostrzeniami podczas zgromadzeń religijnych ks. abp. metropolita poznański Stanisław Gądecki udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEKRET dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii


W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa. Poza sprawami uwzględnionymi w niniejszym dekrecie, nadal obowiązują regulacje zawarte w wydanych dla Archidiecezji Poznańskiej poprzednich aktach prawnych.


1.  Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie bezpiecznego dystansu). Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. Celebrans lub proboszcz podczas każdej liturgii winien wyraźnie zapowiedzieć porządek dwóch sposobów udzielania Komunii Świętej.


2.  Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

    a. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
    b. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
    c. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty.


3.  Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco Archidiecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi.


4.  Pierwsza Komunia Święta

Nadal obowiązują dotychczas wydane zasady dotyczące organizacji uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.


5.  Duszpasterstwo chorych i posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Jeśli chorzy wyrażają taką wolę, możliwe jest odwiedzanie ich z sakramentami świętymi.

Z dniem 31 maja br. zostaje przywrócona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wznowiony zostaje tegoroczny kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy – według kalendarza przygotowanego przez Duszpasterza Szafarzy.


6.  Modlitwa różańcowa

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca.

Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z Archidiecezji Poznańskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach.


7.  Sakrament bierzmowania

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach wiosennych, uroczystość udzielenia tego sakramentu można zorganizować latem lub jesienią. Księża biskupi będą gotowi do posługi po uroczystości Bożego Ciała. Termin – w zależności od woli rodziców i stanu przygotowania młodzieży – należy ustalić z księdzem biskupem, który miał w bieżącym roku udzielić w danej parafii bierzmowania. Zachęca się do wspólnych bierzmowań międzyparafialnych lub dekanalnych.

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach jesiennych, sakrament ten udzielony zostanie według dotychczasowych ustaleń.

Bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w katedrze poznańskiej w niedzielę 30 sierpnia o godz. 14.00.


8. Wizytacje kanoniczne

Wizytacje kanoniczne przewidziane w terminach wiosennych zostają przeniesione na jesień, a wizytacje jesienne odbędą się w roku 2021, chyba że wizytator co innego ustali z zainteresowanymi księżmi proboszczami.


9.  Spotkania duszpasterskie

Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca, według ustalonego wcześniej harmonogramu. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin.


10. Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej

Wznowienie Nawiedzenia nastąpi wówczas, gdy będą możliwe duże zgromadzenia publiczne. Kontynuację Nawiedzenia rozpoczniemy w dekanacie przemęckim, zachowując dotychczasową kolejność parafii.


11.  Boże Ciało i pielgrzymki

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji.

W najbliższym czasie zostanie również opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek.


12.  Świadectwa czasu epidemii

Należy zadbać o udokumentowanie doświadczenia wiary i życia Kościoła w czasie pandemii, zachęcając wiernych do spisania lub nagrania świadectw z przeżywania minionego czasu. Kapłani proszeni są o przesyłanie do Kurii swoich świadectw z życia wspólnot parafialnych.


13.  Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

Uroczysta Msza Święta koncelebrowana z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w katedrze poznańskiej w sobotę 20 czerwca br. o godz. 11.00. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów i proszę o uwzględnienie tej daty w planowaniu zajęć.


† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański


 

 

 
 
 
 
 
 
 MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

(do odmawiania po każdej Mszy Świętej)

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu,

Śpiew Suplikacji:

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

 

 

 

 
 
 WAŻNY KOMUNIKAT !!!    DRODZY PARAFIANIE  !
W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa, przekazujemy informacje, które będą obowiązywały w naszej parafii św. Mikołaja w Lesznie do dnia 29 marca 2020 r.
 

NIEDZIELNA MSZA ŚWIĘTA

Do dnia 29 marca 2020 r. została udzielona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. następującym wiernym naszej Archidiecezji Poznańskiej i przebywającym na jej terenie: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem ciężkim.

Nie będąc na Mszy św. w kościele warto zgromadzić się na obejrzeniu Mszy św. w TV. Telewizja Polska podaje informacje o godzinach transmisji Mszy św. niedzielnej. Zachęcamy by przyjąć wtedy Komunię duchową. W trakcie transmisji, gdy będzie miał miejsce obrzęd Komunii świętej, duchowo zjednoczmy się z Jezusem aktem naszej woli – pragnąc przyjąć Go do swojego serca. Pamiętajmy jednak, że jeżeli z powodu grzechu ciężkiego nie możemy przystąpić do Komunii eucharystycznej, to nie możemy także przystąpić do Komunii duchowej.

Zapraszamy Was do sakramentu pokuty i pojednania, aby wśród nas nie było osób żyjących bez łaski uświęcającającej.

 

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Zgodnie z decyzją naszych władz państwowych i kościelnych w Mszach św. nie może uczestniczyć w kościele więcej niż 50 osób (i innych zgromadzeniach). Dlatego przed każdą Mszą św. przy wejściu bocznym od strony probostwa będą liczeni wierni wchodzący do kościoła. Prosimy o przybycie do kościoła nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej. Następnie drzwi kościoła zostaną zamknięte. Jeśli ktoś nie zdąży wejść do kościoła, prosimy o wyrozumiałość i uczestnictwo w liturgii na zewnątrz..

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

- Zachować należy bezpieczny dystans między sobą w ławkach.

- Zachęcamy zgodnie z przepisami Kościoła do przyjmowania Komunii św. na rękę.

- Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głowy (nie podajemy ręki).

 

ZASADY KOMUNII ŚW. NA RĘKĘ

Zwyczajowo w polskim Kościele przyjmujemy Komunię św. do ust w postawie klęczącej lub stojącej. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub gdy jest to niemożliwe, poprzez głęboki skłon.

Komunię św. na rękę należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

 

OSOBISTA MODLITWA I ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Zachęcamy Was, Drodzy Parafianie, by w tym szczególnym czasie trwać na modlitwie w domach rodzinnych. Mamy wiele modlitw np. różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, rozważania pasyjne, lektura Pisma Świętego. W internecie jest wiele wartościowych propozycji konferencji duchowych i nauk rekolekcyjnych. Korzystajmy z tych pomocy w przeżywaniu Wielkiego Postu.

My jako Wasi duszpasterze, będziemy się spotykać na modlitwie brewiarzowej, koronce do Bożego Miłosierdzia i wieczornej modlitwie różańcowej. Prosimy o Waszą duchową łączność z nami  w modlitwie przed Panem w Waszych domach rodzinnych. W dni powszednie i w niedzielę jest adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele i okazja do osobistej modlitwy w ciszy. Kapłani będą służyć sakramentem pokuty. Módlmy się o ustanie koronawirusa oraz o pokój serca, dar zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Polski dla naszych rodzin, naszej parafii, Ojczyzny i świata całego.

 

Drodzy Siostry i Bracia

Sytuacja jest poważna. Zachowajmy pokój w sercu i spokój w naszej codzienności. Bądźmy dla siebie dobrzy i wyrozumiali. Zainteresujmy się szczególnie osobami starszymi z naszego otoczenia. Niech ten czas, który został nam dany, będzie okazją do głębszego zjednoczenia z Chrystusem i naszego osobistego nawrócenia. Trwajmy wspólnie na modlitwie i złóżmy naszą nadzieję w Bogu.

Służę Wam pomocą: ks. Proboszcz   608 038 425 Pamiętamy o Was w modlitwie i o modlitwę prosimy.

Duszpasterze 


 

 
 
 
 
 
 
 Parafia św. Mikołaja w Lesznie - administrator cmentarza parafialnego przy ul. Kąkolewskiej
 
uprzejmie przypomina, o konieczności złożenia  opłaty użytkowania miejsca pod grób      / 20 lat / tzw. prolongaty.
Konieczność uiszczenia opłat uregulowana jest w Dz. Ustaw z 1959 roku , nr 11, poz.62 z póżniejszymi zmianami.
Brak opłat na kolejne 20 lat użytkowania grobu może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.
Groby nie prolongowane zostaną przeznaczone do ponownego pochówku.

W celu uzyskania informacji nt. grobu, oraz uisczenia opłaty prosimy o kontakt w biurze parafialnym parafii św. Mikołaja w Lesznie , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z dniem 1 września 2019 roku ulegają zmianie godziny otwarcia Biura Parafialnego

 

od poniedziałku do piątku -  od 9:00 do 12:30

w czwartek - od 16:00 do 17:00 ( pary ślubne )

w soboty - NIECZYNNE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019
 
Porządek Nabożeństw
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Lesznie
 
Msze święte
Niedziela i uroczystości
7:30   9:30  11:30  13:00  18:30

Święta uznane za dni pracy
 
7:30  9:30  18:30
 
 
W tygodniu
 
7:30     18:30
 
 
 
Słuchanie spowiedzi świętej
 
7:00 – 8:00         18:00-19:00    
          
 Wszystkie piątki   7:00 19:00
 
Nabożeństwa w I tygodniu Miesiąca
 
I Czwartek - Godzina Święta – g. 18:30
I Piątek - Msza święta o Najśw. Sercu Pana Jezusa z nabożeństwem ekspiacyjnym – godz. 18:30
I Sobota – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi /po mszy św. Różaniec/
 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy wtorek połączona ze mszą św. o godz. 7:30 i 18:30
 
Nabożeństwa Fatimskie 13 dzień miesiąca /od maja do października/
Msza św. o godz. 18:30 Czuwanie godz. 19:15 Apel Maryjny godz. 21:00
 
Kaplica Wieczystej Adoracji
wystawienie Najśw. Sakramentu - codziennie od godz. 8:15 - 18:30
- w niedzielę po mszy św. od godz. 13:45 – 18:30
 
Msza św. z sakramentem Chrztu Świętego
II sobota miesiąca o godz. 14:00

Katecheza chrzcielna – czwartek /w tygodniu przed chrztem/ po mszy św. wieczornej

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika Bazylika św. Mikołaja w Lesznie.

 

Porządek Mszy i Nabożeństw

w dni powszednie:
7:30
18.30

w niedziele i święta:
7.30
9.30   dla młodzieży
11.30  dla dzieci
13.00 
18.30

w Wielkim Poście msza św. wieczorna o godz. 16:45 po Gorzkich Żalach.

Nie ma mszy o 18:30.

 w  święta uznane za dni pracy:

7:30 

9:30

18:30

Kaplica Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie:
od 8.15 do 18.30

w niedziele:
od 13:45 do 18.30

Spowiedź Św.

w dni powszednie:
od 7.00 do 8.00
od 18.00 do 19.00

w każdy piątek - stały dyżur:
od 7.00 do 19.00

w niedziele:
przed każdą Mszą Świętą