Bazylika Mniejsza
Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
Archidiecezja Poznańska

 • Bazylika Mniejsza
  Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
  Archidiecezja Poznańska
 • Bazylika Mniejsza
  Kościół pw. Św. Mikołaja w Lesznie
  Archidiecezja Poznańska

Słowo Boże na dziś


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 19,1-8)Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest Czytanie z Dziejów Apostolskich.Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” A oni do niego: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. Zapytał: „Jaki więc chrzest przyjęliście?” A oni odpowiedzieli: „Chrzest Janowy”. Powiedział ...

Czytaj całość

 • Aktualności

 
 

W związku z przedłużającym się okresem epidemii i związanych z nim ograniczeń, od 25 maja br., wprowadzamy możliwość uczestniczenia w katechezach przedmałżeńskich online. Zajęcia prowadzone są przez doradców z Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Każdorazowo cykl katechez rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 19.00 i trwa do soboty włącznie, czas trwania każdej katechezy - 90 minut (kalendarz katechez na stronie https://www.dr.archpoznan.pl). Jest to rozwiązanie tymczasowe, tylko na okres trwania ograniczeń związanych z epidemią, dlatego obowiązują dodatkowe zasady: Katechezy kierowane są wyłącznie do par, które planują ślub w roku 2020 (w związku z tym zaświadczenia o odbyciu katechezy stracą ważność z dniem 31 grudnia br.). Brać mogą udział tylko pary, które będą udzielały sobie sakramentu na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Zapisy tylko na stronie: https://www.dr.archpoznan.pl według podanych tam zasad. Nikt inny nie ma pozwolenia na prowadzenie katechez online.


W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust, w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.


Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary na potrzeby naszego kościoła oraz ofiary związane z daniną na rzec naszej archidiecezji. Dziękujemy za ofiary złożone na konto parafialne. Przy wpłacaniu ofiary na konto parafialne w tytule przelewu należy wpisać: Darowizna na cele kultu religijnego. Można bowiem te ofiary odliczyć od podatku. Wszystkim ofiarodawcom – Bóg zapłać!

 
 
 
 
 
 
 
Od 17 maja w naszym Kościele w nabożeństwach będzie
mogło uczestniczyć 150 osób.
Prosimy o zachowanie co najmniej 2 metrów odległości od siebie oraz prosimy o noszenie maseczki ochronnej również
podczas nabożeństw i odwiedzin podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
 
 
 
 
 

Dziękujemy tym Parafianom i Dobrodziejom, którzy złożyli już daninę i wsparli naszą parafię swoją ofiarą.

Prosimy nadal o zrozumienie i finansowe wsparcie, jak czyniliście to do tej pory składając swoje dobrowolne ofiary na tacę. Dziś możemy to uczynić wpłacając na konto parafialne oraz składając do skarbonek kościelnych lub w biurze parafialnym. Za Parafian i Dobrodziejów jest Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Was i Waszych rodzin. Bóg zapłać za wszelką życzliwość i ofiary. ( Konto parafialne: 16 1240 1499 1111 0010 0322 1993 ). Wpłacając ofiary na konto w tytule przelewu należy wpisać: Darowizna na cele kultu religijnego. Można te ofiary odliczyć od podatku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.

Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,

Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 23 marca 2020 roku

 
 
 
 
 
 MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

(do odmawiania po każdej Mszy Świętej)

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu,

Śpiew Suplikacji:

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

 

 

 

 
 
 WAŻNY KOMUNIKAT !!!    DRODZY PARAFIANIE  !
W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa, przekazujemy informacje, które będą obowiązywały w naszej parafii św. Mikołaja w Lesznie do dnia 29 marca 2020 r.
 

NIEDZIELNA MSZA ŚWIĘTA

Do dnia 29 marca 2020 r. została udzielona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. następującym wiernym naszej Archidiecezji Poznańskiej i przebywającym na jej terenie: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem ciężkim.

Nie będąc na Mszy św. w kościele warto zgromadzić się na obejrzeniu Mszy św. w TV. Telewizja Polska podaje informacje o godzinach transmisji Mszy św. niedzielnej. Zachęcamy by przyjąć wtedy Komunię duchową. W trakcie transmisji, gdy będzie miał miejsce obrzęd Komunii świętej, duchowo zjednoczmy się z Jezusem aktem naszej woli – pragnąc przyjąć Go do swojego serca. Pamiętajmy jednak, że jeżeli z powodu grzechu ciężkiego nie możemy przystąpić do Komunii eucharystycznej, to nie możemy także przystąpić do Komunii duchowej.

Zapraszamy Was do sakramentu pokuty i pojednania, aby wśród nas nie było osób żyjących bez łaski uświęcającającej.

 

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Zgodnie z decyzją naszych władz państwowych i kościelnych w Mszach św. nie może uczestniczyć w kościele więcej niż 50 osób (i innych zgromadzeniach). Dlatego przed każdą Mszą św. przy wejściu bocznym od strony probostwa będą liczeni wierni wchodzący do kościoła. Prosimy o przybycie do kościoła nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej. Następnie drzwi kościoła zostaną zamknięte. Jeśli ktoś nie zdąży wejść do kościoła, prosimy o wyrozumiałość i uczestnictwo w liturgii na zewnątrz..

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

- Zachować należy bezpieczny dystans między sobą w ławkach.

- Zachęcamy zgodnie z przepisami Kościoła do przyjmowania Komunii św. na rękę.

- Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głowy (nie podajemy ręki).

 

ZASADY KOMUNII ŚW. NA RĘKĘ

Zwyczajowo w polskim Kościele przyjmujemy Komunię św. do ust w postawie klęczącej lub stojącej. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub gdy jest to niemożliwe, poprzez głęboki skłon.

Komunię św. na rękę należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

 

OSOBISTA MODLITWA I ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Zachęcamy Was, Drodzy Parafianie, by w tym szczególnym czasie trwać na modlitwie w domach rodzinnych. Mamy wiele modlitw np. różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, rozważania pasyjne, lektura Pisma Świętego. W internecie jest wiele wartościowych propozycji konferencji duchowych i nauk rekolekcyjnych. Korzystajmy z tych pomocy w przeżywaniu Wielkiego Postu.

My jako Wasi duszpasterze, będziemy się spotykać na modlitwie brewiarzowej, koronce do Bożego Miłosierdzia i wieczornej modlitwie różańcowej. Prosimy o Waszą duchową łączność z nami  w modlitwie przed Panem w Waszych domach rodzinnych. W dni powszednie i w niedzielę jest adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele i okazja do osobistej modlitwy w ciszy. Kapłani będą służyć sakramentem pokuty. Módlmy się o ustanie koronawirusa oraz o pokój serca, dar zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Polski dla naszych rodzin, naszej parafii, Ojczyzny i świata całego.

 

Drodzy Siostry i Bracia

Sytuacja jest poważna. Zachowajmy pokój w sercu i spokój w naszej codzienności. Bądźmy dla siebie dobrzy i wyrozumiali. Zainteresujmy się szczególnie osobami starszymi z naszego otoczenia. Niech ten czas, który został nam dany, będzie okazją do głębszego zjednoczenia z Chrystusem i naszego osobistego nawrócenia. Trwajmy wspólnie na modlitwie i złóżmy naszą nadzieję w Bogu.

Służę Wam pomocą: ks. Proboszcz   608 038 425 Pamiętamy o Was w modlitwie i o modlitwę prosimy.

Duszpasterze 


 

 
 
 
 
 
 
 Parafia św. Mikołaja w Lesznie - administrator cmentarza parafialnego przy ul. Kąkolewskiej
 
uprzejmie przypomina, o konieczności złożenia  opłaty użytkowania miejsca pod grób      / 20 lat / tzw. prolongaty.
Konieczność uiszczenia opłat uregulowana jest w Dz. Ustaw z 1959 roku , nr 11, poz.62 z póżniejszymi zmianami.
Brak opłat na kolejne 20 lat użytkowania grobu może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.
Groby nie prolongowane zostaną przeznaczone do ponownego pochówku.

W celu uzyskania informacji nt. grobu, oraz uisczenia opłaty prosimy o kontakt w biurze parafialnym parafii św. Mikołaja w Lesznie , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z dniem 1 września 2019 roku ulegają zmianie godziny otwarcia Biura Parafialnego

 

od poniedziałku do piątku -  od 9:00 do 12:30

w czwartek - od 16:00 do 17:00 ( pary ślubne )

w soboty - NIECZYNNE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019
 
Porządek Nabożeństw
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Lesznie
 
Msze święte
Niedziela i uroczystości
7:30   9:30  11:30  13:00  18:30

Święta uznane za dni pracy
 
7:30  9:30  18:30
 
 
W tygodniu
 
7:30     18:30
 
 
 
Słuchanie spowiedzi świętej
 
7:00 – 8:00         18:00-19:00    
          
 Wszystkie piątki   7:00 19:00
 
Nabożeństwa w I tygodniu Miesiąca
 
I Czwartek - Godzina Święta – g. 18:30
I Piątek - Msza święta o Najśw. Sercu Pana Jezusa z nabożeństwem ekspiacyjnym – godz. 18:30
I Sobota – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi /po mszy św. Różaniec/
 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy wtorek połączona ze mszą św. o godz. 7:30 i 18:30
 
Nabożeństwa Fatimskie 13 dzień miesiąca /od maja do października/
Msza św. o godz. 18:30 Czuwanie godz. 19:15 Apel Maryjny godz. 21:00
 
Kaplica Wieczystej Adoracji
wystawienie Najśw. Sakramentu - codziennie od godz. 8:15 - 18:30
- w niedzielę po mszy św. od godz. 13:45 – 18:30
 
Msza św. z sakramentem Chrztu Świętego
II sobota miesiąca o godz. 14:00

Katecheza chrzcielna – czwartek /w tygodniu przed chrztem/ po mszy św. wieczornej

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika Bazylika św. Mikołaja w Lesznie.

 

Porządek Mszy i Nabożeństw

w dni powszednie:
7:30
18.30

w niedziele i święta:
7.30
9.30   dla młodzieży
11.30  dla dzieci
13.00 
18.30

 w  święta uznane za dni pracy:

7:30 

9:30

18:30

Kaplica Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie:
od 8.15 do 18.30

w niedziele:
od 13:45 do 18.30

Spowiedź Św.

w dni powszednie:
od 7.00 do 8.00
od 18.00 do 19.00

w każdy piątek - stały dyżur:
od 7.00 do 19.00

w niedziele:
przed każdą Mszą Świętą